محمدرحیم اسفیدانی، عضو هیات علمی و استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در «نشست هم اندیشی گردشگری حلال» همزمان با نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران که در روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ در سالن صدف خلیج فارس برگزار شد، به بیان سخنانی در مورد برندسازی در گردشگری حلال پرداخت و گفت: در حال حاضر ۲۳ درصد جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می دهند که تا سال ۲۰۳۰، به ۲۶٫۵ درصد از جمعیت جهان می رسد….
دنیای سفر