به باور کارشناسان میزان سفرهای داخلی، ارتباط مستقیمی با توان خانواده ها برای تامین هزینه های معمول سفر دارد؛ از این رو در شرایطی که قدرت خرید مردم به واسطه تورم کاهش می یابد، با توجه به در اولویت بودن تامین نیازهای اساسی از جمله خوراک، پوشاک و مسکن، شاید سفر از جمله نخستین مقولاتی باشد که از برنامه آن ها حذف می شود. بر همین اساس انتظار می رود با کنترل تورم، هزینه کرد مردم برای تفریح و سرگرمی شان…
دنیای سفر