معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اخطار داد، «فعالان حوزه گردشگری مجازی که بدون مجوز در فضای اینترنتی مشغول فعالیت هستند، سه ماه مهلت دارند تا برای انجام فرآیند ساماندهی و کسب نشان اعتماد به ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مربوطه مراجعه کنند.»

به گزارش ایسنا، معاونت گردشگری همچنین اعلام کرد: «ارائه مهلت سه ماهه به فعالان حوزه گردشگری مجازی در پی اجرایی…
دنیای سفر