ناتاشا بیکر مدیر بازرگانی و فروش شرکت گردشگری عقاب طلایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بسیاری از گردشگران و دست اندرکاران ما، مهمان نوازی مردم ایران را تحسین برانگیز می دانند. آن ها در تجربیات شان اذعان می کنند که مردم ایران رفتاری حرفه و دوستانه دارند؛ لذا اینکه برخی از رسانه های گروهی تصویر منفی از ایران ترسیم می کنند ما را ناراحت می کند.

مدیر بازرگانی شرکت گردشگری عقاب طلایی در ادامه…
دنیای سفر