هتلداران و فعالان بخش خصوصی در یکی از مهم ترین زیرساخت های گردشگری کشور، آزادسازی نرخ هتل از سوی این جامعه را راهی برای ایجاد فضای رقابتی در ارائه خدمات هتلداری و حق انتخاب برای مشتری می دانند. این در حالی است که معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تعیین نرخ هتل ها را وظیفه خود می داند و با تعیین میزان افزایش نرخ هتل ها در سال آینده زمینه اختلافی فرسایشی را فراهم آورده…
دنیای سفر