روستای کنگ در ۱۹ کیلومتری غرب طرقبه و ۲۹ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد. قدمت کنگ که به ماسوله خراسان معروف است، به پیش از اسلام باز می گردد. این روستا با معماری پلکانی خود، عنوان ماسوله خراسان را گرفته است و قابلیت تبدیل به یک روستای گردشگرپذیر را دارد.

اما همواره مشکلاتی مانع از ورود و ماندگاری گردشگر به کنگ شده است که بخشی از مشکلات باعث بی رغبتی مردم کنگ نسبت به ورود گردشگر به روستایشان شده…
دنیای سفر