به گزارش تین نیوز، علی طیب نیا در نشست خبری امروز خود با اشاره به اینکه از سرمایه گذاری در بخش صنعت هوایی استقبال خواهیم کرد و تنها به طرح هایی خوش آمد می گوییم که توان تولید و صادرات ما را ارتقاء دهد، گفت: ایران بهترین موقعیت برای تبدیل شدن به مرکز هوایی کل منطقه را دارد و به همین خاطر خرید هواپیما سرمایه گذاری است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به علت اینکه در سال های گذشته از فرصت…
دنیای سفر