شینگتی زمانی شهر پر رونقی با ۲۰۰٫۰۰۰ نفر جمعیت بود که امروزه تنها چند هزار ساکن دارد. همزمان با ناپدید شدن تدریجی این شهر در زیر شن ها، برخی از آخرین خانواده های باقی مانده با ناامیدی به گنجینه گران بهای خود (یکی از بهترین مجموعه های باستانی-اسلامی نسخه های خطی) چسبیده اند.

شهر باستانی و کویری شینگتی (Chinguetti) در کشور موریتانی، روی لبه غربی صحرا (بیابان بزرگ آفریقا) قرار دارد و از زمان…
دنیای سفر