به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محمدحسن طالبیان عضو شورای سیاست گذاری همایش “میراث فرهنگی و توسعه پایدار”، امروز “شنبه” با اعلام این مطلب تاکید کرد: اگر نسخه ای از توسعه را از غرب بیاوریم و بخواهیم در ایران اجرا کنیم عملی نیست و هیچگاه پایدار نخواهد بود.

وی گفت: زمانی که در حوزه میراث فرهنگی سخن می گوییم به تجربه های تاریخی مان بر می گردیم زیرا با سرزمینی روبرو هستیم که…
دنیای سفر