به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ دکتر عباس آخوندی در مراسم افتتاح نمایشگاه عکس بازآفرینی اندیشه ایران شهر که عصر دیروز (دوشنبه ۲۶ آبان) در خانه وارطان برگزار شد گفت: از اینکه همه بزرگان هنر و معماری و شهرسازی در اینجا جمع شده اند مایه دلگرمی برای همه ماست. موضوعی که انتخاب شده یادی از میراث معنوی و منابع فکری و فرهنگی و مادی است که ما داشتیم.

شخصا هر گاه به این عکس ها می نگرم آنچه…
دنیای سفر