مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با ابراز تاسف از رتبه بالای این شهر در حوادت رانندگی، گفت: آمار نشان می دهد که میانگین کشته شدگان عابر پیاده حوادث رانندگی در تهران به نسبت کل جمعیت حدود ۵ برابر شهرهای پیشرفته دنیا است.

شهرام جباری زادگان در گفتگو با تین نیوز، با استناد به آمار ۶۴۱ نفری تلفات ناشی از حوادث رانندگی در شهر تهران، افزود: از این تعداد ۵۱ درصد عابران پیاده…
دنیای سفر