به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان؛ مهناز اشرفی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۰ کار بر روی روستای میمند آغاز شده است، افزود: در آن سال میمند هنوز به ثبت ملی نرسیده بود و شناخت کافی از این روستای تاریخی وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه با آغاز فعالیت ها، روستای تاریخی میمند در سال ۱۳۸۰ به ثبت ملی رسید، اظهار داشت: در سال ۱۳۸۱ عرصه و حریم و ضوابط آن تعیین نیز شد.

اشرفی با تاکید…
دنیای سفر