در متن این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای مهندس حجتی، مقام محترم عالی وزارت جهاد کشاورزی
جناب آقای دکتر رجایی، رئیس محترم کمسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی

با سلام و تقدیم ادب،

احتراما انجمن آبخیزداری ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ آبخیزداری کشور متشکل از استادان، پژوهش گران، دانشجویان و کارشناسان مرتبط با آن…
دنیای سفر