به گزارش دنیای سفر؛ چندی پیش دیده بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران در خصوص “خشک شدن کامل چشمه تاق بستان” نامه ای را به معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ارسال کرده بود که هم چنان از پاسخ آن خبری نیست.

نامه دیده بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران به شماره: ۰۰۱۴-۹۴ در تاریخ: ۱۵/۹/۱۳۹۴ به معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ارسال شده است.

متن نامه ارسالی بدین شرح است:

به نام…
دنیای سفر