بهلول حسینی وارد نکردن اتوبوس از کشور چین را یکی از راه های حفظ استانداردها در ناوگان اتوبوس های جاده ای و حمل و نقل عمومی دانست و اظهار داشت: اتوبوس های تولید داخل هم پاسخگوی ناوگان حمل و نقل عمومی هستند اما دولت به خاطر بحث فاینانس ها فعلا مجبور است از چین خریداری کند هر چند کالای چینی مرغوبیت مناسبی ندارد.

وی ادامه داد: وارد کردن قطعات اتوبوس و مونتاژ کردن در ایران بهتر از واردات اصل اتوبوس…
دنیای سفر