به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان، “محمود وفایی” در جلسه تودیع و معارفه رئیس موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی میراث فرهنگی کرمان که با حضور “شهرود امیر انتخابی “رئیس موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی سازمان میراث فرهنگی کشور و “سید عنایت الله معافی” رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان کرمان برگزار شد، افزود: با توجه به اینکه فعالیت های مرکز علمی-کاربردی میراث فرهنگ در طول فعالیت…
دنیای سفر