به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اتحادیه ها، جوامع و مدیران هتل های ایران درباره چالش ها، مشکلات و مسائل پیش روی صنعت هتل داری کشور پیش از ظهر روز چهارم اسفندماه در محل اتحادیه هتل و هتل آپارتمان های استان تهران برگزار شد.

در این برنامه جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتل داران کشور به ارائه عملکرد جامعه در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از چالش های اساسی ما در دو سال گذشته این بوده که هتل ها باید ۵…
دنیای سفر