بخشی از مردم ایران، پیرو کمپینی که آن ها را به دیدن ایران در نوروز پیش رو به جای ترکیه و دبی دعوت می کند، تصمیم دارند به سفرهای داخلی بپردازند؛ اما مساله این است که بسیاری از جاذبه های ایران برای آن ها ناشناخته است؛ از این رو در این سفر به نایین می رویم.

عبا و فرشش روزگاری شهرت جهانی داشته اما فرش نایین با وجود کیفیت خوبی که دارد در برابر فرش های ماشینی ارزان قیمت نادیده گرفته شده و عبابافی اش…
دنیای سفر