با گذشت چند ماه از اعلام رسمی آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بسیاری از مسافران و آژانس داران از این تغییر راضی به نظر می رسند؛ به باور کارشناسان با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، شرکت های هواپیمایی خودشان می توانند نرخ خدماتشان را تعیین کنند و این مساله موجب ایجاد رقابت میان آنها خواهد شد. با این همه، این مساله نیز همچون هر اقدام جدید دیگری بیم ها و نگرانی هایی به همراه داشت؛ اعم از نگرانی گرانی بیش از حد…
دنیای سفر