رئیس ستاد محیط  زیست شهرداری تهران در مراسم افتتاحیه، راه اندازی خانه های محیط زیست را یک نیاز برای جامعه امروز  برشمرد و افزود: این اقدام زیرساخت مناسبی برای نهادینه شدن فعالیت های محیط زیستی شهروندان در محله هاست.

محمدمهدی گلمکانی با اشاره به اینکه محیط  زیست محله بایستی از طریق مردم مراقبت شود، گفت: زمانی که مردم در خصوص مسائل زیست محیطی حساس شوند و آگاهی لازم را نیز بیابند…
دنیای سفر