«مهدی مرتضوی»، رئیس دانشکده باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: کشف این آثار انگشت در کارهای آزمایشگاهی می تواند کمک کند و نتایج مثبتی برای تکمیل یافته های قدیمی و روشن شدن برخی ابهامات شهر سوخته به ارمغان آورد.

علاوه بر این، مرتضوی با اشاره به اینکه «تپه دشت» محوطه کارگاهی تولید سفال بوده، معتقد است: آثار انگشت کشف شده می تواند در تعیین جنسیت و میانگین سنی افراد شاغل در این کارگاه ها…
دنیای سفر