عبدالرضا موسوی در گفت و گو با تسنیم افزود: تا پایان سال ۵ فروند هواپیمای دیگر به شرط تامین مالی از سوی بانک های داخلی وارد کشور می شود.

وی با بیان این که این ۵ فروند هواپیما تولید سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ میلادی هستند، تصریح کرد: البته ورود این هواپیماها به تامین مالی از سوی بانک ها بستگی دارد، یکی از گلایه های ما در بخش حمل و نقل هوایی مسافری کشور این است که ایرلاین ها برای خرید هواپیما با چالش های داخلی مواجه هستند.

موسوی با بیان این که بانک ها هواپیما را به عنوان وثیقه قبول نمی کنند، بیان کرد: شرکت های هواپیمایی باید برای خرید هواپیما سرمایه ای داشته باشند که با آن ملکی را خریداری کنند و آنرا به عنوان تضمین در اختیار بانک قرار داده تا بتوانند هواپیما خریداری کنند.

وی با اشاره به این که در حرف خیلی از ایرلاین ها حمایت می شود اما در عمل چیزی دیده نمی شود، تاکید کرد: تا پیش از این شرایط کشور غیرعادی بود که خوشبختانه این شرایط عادی شده است، در این وضعیت شرکت های هواپیمایی با سرعت بیشتری در مسیر ارتقای استانداردها و کارهای حرفه ای حمل و نقل هوایی حرکت می کنند.

رئیس هیئت مدیره هواپیمایی زاگرس در ادامه با اشاره به این که خرید ۶ فروند هواپیما به تایید سازمان هواپیمایی کشوری رسیده است بیان کرد: دوشنبه شب یکی از این هواپیماها که ایرباس مدل ۳۱۹ تولید ۱۹۹۶ میلادی بود وارد کشور شد. در صورتی که بحث منابع مالی ۵ فروند دیگر نیز حل شود تا پایان سال این هواپیماها نیز وارد کشور خواهد شد.

موسوی یادآور شد: پیش از این این نوع هواپیما در کشور نبوده و دارای ۱۴۲ صندلی است که از آن برای مسیرهای کوتاه و فرودگاه های دشوار استفاده می کنیم.

دنیای سفر