به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ مدیرکل حمایت از تولید صنایع دستی کشور در خصوص برگزاری نخستین گردهمایی تولیدکنندگان برتر صنایع دستی ایران گفت: هدف ما از برگزاری این برنامه تشکیل انجمن تولیدکنندگان صنایع دستی کشور است تا این تشکل بتواند با حضوری جدی در اتاق بازرگانی ایران فرصتی اثربخش برای تولیدکنندگان و صنعتگران صنایع دستی فراهم آورد.

فریدون…
دنیای سفر