نشریه پوتی فوته فرانسه Petit Fute با تیراژ بیش از ۱۰۰۰ هزار جلد در هر دوره، مهم ترین نشریه گردشگری فرانسوی زبانان جهان است، این نشریه در شماره ۵۱ بهار ۲۰۱۶ خود، ایران را به عنوان پیشنهاد و ایده سفر در ۴ صفحه معرفی کرده و از جذابیت های سفر به ایران برای مخاطبانش گفته است.

خوانندگان فرانسوی زبان این نشریه در کشورهای فرانسه، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، کانادا و سایر بخش های فرانسوی زبان جهان در این…
دنیای سفر