به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ این نشست دو روزه به منظور هم اندیشی و تبادل نظر در رابطه با بررسی عملکرد اجرای اهداف و برنامه های حوزه تخصصی گردشگری در ۱۰ ماه نخست سال جاری، تبیین اهداف و برنامه های معاونت در ماه های منتهی به پایان سال، و همچنین ترسیم نقشه راه برای دستیابی به اهداف سازمانی مبتنی بر اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با…
دنیای سفر