معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده سازمان و تعدادی از تشکل های مردم نهاد در نظر دارد، «نشست هم اندیشی بانوان کارآفرین در صنعت گردشگری» را برگزار کند.

دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مصاحبه با دنیای سفر و در بیان اهمیت برگزاری چنین نشست هایی می گوید: با توجه به اسناد…
دنیای سفر