اولین نشست کارگروه هم اندیشی تشکل های حوزه میراث، گردشگری و محیط زیست روز یکشنبه ۱۱ بهمن ماه در خانه تشکل های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با حضور ۲۰ تشکل با موضوع بررسی تأثیر متقابل گردشگری و محیط زیست برگزار شد.

به گزارش میراث آریا؛ در این نشست تشکل ها ضمن معرفی حوزه فعالیت و برنامه ها، به بحث و تبادل نظر پیرامون موارد متأثر ازموضوع نشست مانند: گردشگری، محیط زیست و فرهنگ، آداب و…
دنیای سفر