همیشه و همه جا مراقب طبیعت و حیات وحش هستند، فرقی نمی کند؛ تابستان است یا زمستان. تفاوتی ندارد در کویر باشند یا کوهستان. آنها قسم خورده اند؛ در هر شرایطی از طبیعت حمایت کنند و نمی گذارند اتفاق تلخی در این زمینه رقم بخورد، اما شرایط و ماهیت کار، دشوار و گاهی نیز برای آنها به بهایی بس گران تمام می شود؛ از نقص عضو گرفته تا از کار افتادگی و گاهی نیز به قیمت یک جان و از دست رفتن آن…! کمبود امکانات و…
دنیای سفر