«زعفران نماد امسال است و به زودی نظرسنجی وسیعی برای انتخاب یک نماد ملی و برند گردشگری انجام خواهد شد.»

رحمانی موحد معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در روزهای ابتدایی مهر سال ۱۳۹۳ ضمن بیان این نکته اظهار کرده بود هم اکنون در حوزه گردشگری هیچ برند و نشانی نداریم که بتوانیم به عنوان جاذبه ها و محصولات ایران معرفی کنیم. البته فقط داشتن نشان کافی نیست و ما باید بتوانیم آن…
دنیای سفر