بدون شک یکی از بهترین سالن های نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته که از ۲۷ بهمن در محل نمایشگاه های بین المللی تهران کار خود را آغاز کرده است و تا ۳۰ بهمن بر پاست سالن استان های این نمایشگاه یعنی سالن ۳۸ است. در این سالن که با تم خانه ایرانی، غرفه آرایی شده است، همه استان های کشور دارای غرفه هایی متنوع هستند و در آن توانمندی های استان های مختلف کشور در حوزه های گردشگری، میراث فرهنگی و…
دنیای سفر