مدیر موزه های استان اصفهان در این باره گفت: نمایشگاه طراحی لباس با الهام از پوشش زنان صفوی، مجموعه نفیسی از طراحی های لباس و چاپ پارچه متناسب با طرح های سنتی صفوی در دوران پایتختی اصفهان است.

ساغر حمیدی افزود: دوران پایتختی اصفهان در سده یازدهم هجری قمری بود و این نمایشگاه با همکاری راحله حیدری، طراح جوان لباس های سنتی و فاطمه امینی نماینده ایکوم با توجه به شعار فرهنگی موزه های جهان در سال…
دنیای سفر