به گزارش انجمن گردشگری معلولان پارس، این نمایشگاه در راهرو اصلی سازمان از چهارم اسفند به مدت ده روز برپا شده است.

مدیرعامل انجمن معلولان پارس در این خصوص گفت: به دلیل مشکلات و گرفتاری های کاری، مالی و درمانی و ده ها معضل دیگر که معلولان و سالمندان کشور با آن مواجه هستند، حضور فعال و تلاش معاش و زندگی برای آن ها دشوار است، اگر فرصتی هم برای مسافرت و گردش و تفریح فراهم شود، موانع عدیده معماری…
دنیای سفر