به گزارش اداره کل روابط عمومی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، در آیین افتتاحیه هفته فرهنگی استان خراسان شمالی در ترکمنستان، «آخادمراد نووایف»، رییس آکادمی هنر ترکمنستان، سیدمحمد احمدی، سفیر و محمدجواد ابوالقاسمی، رایزن فرهنگی کشورمان، محمد سویدانلویی مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی حضور داشتند.

در آیین افتتاحیه این مراسم، «آناگلدی قاراجااوف»، وزیر فرهنگ…
دنیای سفر