این نمایشگاه ۲۵ بهمن ماه و با نزدیک شدن به سال جدید، کار خود را در باغ-موزه قصر آغاز می کند و در آن بیش از ۷۰ هنرمند و استاد دانشگاه در حوزه های نقاشی، مجسمه سازی، نقش برجسته، خاتم و مشبک به ارائه آثار خود می پردازند.

دبیر این نمایشگاه در گفت و گو با ایسنا درباره نمایشگاه یاد شده توضیح داد: برخی هنرمندان ایرانی از بندرعباس تا آذربایجان، با گروه «فرا» در این نمایشگاه همکاری می کنند. آثار این…
دنیای سفر