به گزارش فرینا، محمد محب خدایی با اشاره به توجه ویژه دولت به بخش گردشگری در دوران پساتحریم و موج استقبال گردشگران خارجی برای بازدید از کشورمان به برنامه ریزی های به عمل آمده جهت افزایش ۵ برابری گردشگران در برنامه ششم توسعه اشاره کرد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش افزود: جزیره کیش به عنوان قطب گردشگری کشور و یکی از مراکز اصلی توسعه صنعت توریسم در دوران پساتحریم، علاوه بر اقدامات گسترده…
دنیای سفر