در سال های اخیر چند عادت سفری در میان ایرانی ها شکل گرفته است؛ عادت هایی که شاید بتوان گفت نادرستند. خیلی از ما سالانه در فرصت تعطیلات عید، پیش از آنکه جاذبه ها، شهرها و روستاهای سرزمین پهناورمان را دیده باشیم راهی مقاصد خارجی می شویم؛ آن هم مقاصدی اگر با ایران و جاذبه های گردشگری اش در دو کفه ترازو قرار گیرند، اغلب به لحاظ جاذبه ها و تاریخ و فرهنگ، سبک تر خواهند بود.

اما گویا ما ترجیح می دهیم…
دنیای سفر