تجربه موفق احیای شماری از محله های تاریخی شهرها که در معرض تخریب و نوسازی قرار داشتند و اکنون به نقاطی زنده و پرشور و پویا تبدیل شده اند، چشم انداز تازه ای است در بهبود استانداردهای زندگی و گردشگری و تسهیلات مرتبط با آنها.

جزیره گرنویل یا گرنویل آیلند، محدوده ای در مرکز شهر ونکوور کانادا است
دنیای سفر