ابراهیم بای سلامی در نخستین همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار با بیان این مطلب که مهم ترین جاذبه های گردشگری که در ایران داریم به میراث فرهنگی بازمی گردد گفت: این میراث در قالب ادبیات، هنر، شعر، موسیقی، رقص، معماری ابنیه و … به تبلور یافته و در شخصیت کنونی اجتماعی و فردی تمام ایرانیان موثر بوده است.

وی با اشاره به اینکه پدیده گردشگری با جابجایی یک میلیارد و دویست میلیون نفر در قالب تورها،…
دنیای سفر