به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، دست اندرکاران صنعت گردشگری که برای افزودن شیوه های جدید سفر به ایران در رقابت هستند، می گویند که اجرای توافقنامه هسته ای ایران و لغو تحریم های اعمال شده علیه این کشور راه را برای سفر گردشگران، به ویژه گردشگران آمریکایی، به ایران گشود.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، گردشگری در ایران از گذشته ها برای اروپایی ها جذابیت و محبوبیت دارد. اعلام اخیر ایرفرانس مبنی بر…
دنیای سفر