اتاق های هتل را بین روزهای تعطیل نوروز، تقسیم کرده اند. هر اتاق برای ۲ تا ۶ روز فروخته می شود، بعد هم بخشنامه کرده اند که «این هتل می بایست بر اساس پیکج های نوروزی رزرو شود و به هیچ عنوان تغییر و یا کنسلی ندارند!»

پکیج نوروزی یعنی اگر مسافر بخواهد متفاوت از زمان بندی هتل، اقدام کند و یک شب یا یک روز، بیشتر و یا کمتر در آن هتل اقامت داشته باشد، باید پول کامل “یک پکیج” را بدهد تا هتل، اجازه…
دنیای سفر