طبق اعلام سازمان جهانی گردشگری حدود یک درصد از کل تولید گازهای گلخانه ای مربوط به فعالیت های گردشگری است. این قضیه باعث روی آوردن بسیاری از مدیران هتل ها به سیاست گذاری های پایدار و اتخاذ تصمیمات مسوولانه شده است. از آنجا که صنعت هتلداری نمی تواند نسبت به این جنبش بی تفاوت باشد، هیچ پروژه هتل سازی در کشورهای پیشرفته دنیا یافت نمی شود که اقدامات لازم در جهت بهینه سازی و استفاده مطلوب از انرژی و…
دنیای سفر