طی سه ماه گذشته ۱۵ هیات خارجی از کشورهای کره جنوبی، امارات، ترکیه، مالزی و انگلیس نشست هایی با شرکت ایرانگردی و جهانگردی برگزار کرده اند که نتیجه آن تفاهم نامه هایی است که پس از مطالعات کارشناسی و توافق طرفین به قرارداد منتهی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی با بیان مطلب فوق در نشستی خبری گفت: ایران از نظر درآمد گردشگری در رتبه ۱۳۰ دنیا و از نظر تعداد گردشگران در رتبه…
دنیای سفر