به گزارش میراث آریا، فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: شناسایی اماکنی که به نوروز ارتباط دارند در جهت رشد و بهره وری هرچه بهتر میراث طبیعی خواهد بود.

وی ادامه داد: شناختن خرده آیین ها یا آیین های محلی و بومی مرتبط با نوروز را مدنظر داریم.

وی بیان کرد: ما در میراث طبیعی سعی داریم معرفی و شناختی از آیین هاو فضاهای فرهنگی و تاریخی در…
دنیای سفر