سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه ای اعلام کرد: نظر به قرار داشتن در هفته تبلیغات انتخاباتی و شرایط خاص این هفته، هر گونه تجمع در پارک پردیسان بدون اخذ مجوز وزارت کشور ممنوع است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، پیرو فراخوان تجمع در پارک پردیسان از سوی حامیان حقوق حیوانات به دنبال حیوان آزاری اخیر، روابط عمومی این سازمان، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست ضمن احترام به…
دنیای سفر