به گزارش «ایرنا» در نخستین روز از برگزاری این رخداد، نمایشگاهی از یکصد و پنجاه اثر نفیس صنایع دستی ایران به همراه ۷۰ تابلو از میراث های جهانی ایران که در سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) به ثبت رسیده است، با حضور بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جمال کامیاب رایزن فرهنگی ایران، کریستف ژیرار شهردار منطقه ۴ پاریس و جمعی از ایرانیان و فرانسویان…
دنیای سفر