رجبعلی خسروآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران، در ابتدای نشست خبر از برپایی نمایشگاهی در پایان سال از آثار باستانی و تاریخی کشف شده در تهران بزرگ از قیطریه تا شهر ری داد و گفت: درست است که موزه ملی ایران، از تمام استان های کشور آثار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است اما بر آنیم بخشی از این موزه را به آثار کشف شده در تهران اختصاص دهیم.

رجبعلی خسرو آبادی
دنیای سفر