به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران (ISTTA)، رئیس مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران در ارتباط با برگزاری همایش ملی گردشگری ایران در دوران پساتحریم گفت: روند اجرایی و سازوکارهای برگزاری همایش با توجه برنامه ریزی ها و پیش بینی های انجام شده به خوبی پیش می رود. طبق پیش بینی های به عمل آمده، همایش ۲۶ بهمن ماه سال جاری در سازمان میراث فرهنگی برگزار خواهد شد.

همایش تحلیل گردشگری ایران در دوران پساتحریم
دنیای سفر