به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ محمدحسین باجلان فرخی در نشست «مرگ و زندگی، انسان شناسی ادبیات و دین» همایش ملی مردم شناسی مرگ و زندگی که به همت پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد با مطرح ساختن این مطلب خاستگاه اساطیری مرگ را مورد بررسی قرار داد.

باجلان فرخی معتقد است، بررسی اندیشه انسان به مرگ از گذشته دور تاکنون و تمام مراسمی که برای مردگان…
دنیای سفر