به گزارش اقتصادنیوز، گرچه از سال گذشته ماجرای واگذاری هتل های هما شنیده می شد، اما تا امروز دیگر خبری از واگذاری یا عدم واگذاری این هتل ها به تامین اجتماعی به گوش نرسید.

واگذاری هتل های هما که دو سالی می شود مطرح است، از نیمه دوم سال گذشته با سکوت خبری همراه بود. اما حالا به دنبال اعلام دیدگاه ها و نظراتی درباره گروه هتل های هما از سوی مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی، روابط عمومی گروه هتل های…
دنیای سفر