به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی؛ فدریکو سوماروگا رییس دفتر بازارهای در حال ظهور و پروژه های خاص سازمان گردشگری کشور سویس به دیدار و گفت و گو با مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور پرداخت.

در این دیدار رحمانی موحد با اشاره به این که ایران خواستار همکاری در حوزه های آموزشی وابسته به صنعت گردشگری است، گفت: طرفین خواستار توسعه…
دنیای سفر